Arkiplan har som målsetting å utforme nyskapende arkitektur som tilfører kvalitet og opplevelser, både til steder og mennesker som berøres. Arkiplan har fokus på miljøriktig prosjektering og helse, miljø og sikkerhet. Arkiplan er en del av Asplan Viak AS.
eksteriorperspektiv_lenangen.jpgLenangen Skoletss1.jpgTrondheim Stasjonssenterilsvika_bhg_470_0719.jpgIlsvika barnehageborsa_skole_940_ncc_20130805.jpgBørsa barneskole
Abels_gate. 7, 7490 Trondheim   |   Tlf.: 417 99 417   |   firmapost@arkiplan.no