Arkiplan har som målsetting å utforme nyskapende arkitektur som tilfører kvalitet og opplevelser, både til steder og mennesker som berøres.
Arkiplan tar hånd om helheten i utforming og planlegging av prosjekter.
Arkiplan er fra 1.1 2017 en del av
 Asplan Viak AS
Asplan Viak er et omfattende rådgivingsmiljø med de aller fleste fagområder, spredt utover hele Norge. Dette gir oss meget gode forutsetninger for tverrfaglig samarbeid og komplette leveranser, og det betyr at vi kan prosjektere hele oppdraget fra idefase til komplette arbeidstegninger, innen alle fagområder. 
Ved Asplan Viaks Trondheims-avdeling sitter arkitektene sammen med landskapsarkitekter og planleggere, og ingeniører innen bygg, elektro, VVS, samferdsel, energi med mer. Vi holder til i samme lokaler, i Teknobyen ved Elgeseter i Trondheim, noe som muliggjør et tett samarbeid og effektiv prosjektering.
_mg_5494.jpg
Arkiplan - en kreativ samspillspartner
Arkiplan prosjekterer store og små prosjekt innenfor undervisningsbygg, helse- og omsorg, barnehager og boliger. 
Kontoret har også stor faglig tyngde innenfor antikvarisk rehabilitering. Arkiplan er spesielt opptatt av:

• Universell tilgjenglighet
• Miljø- og energiaspekter
• Brukermedvirkning
• Samspill

Arkiplans filosofi er å gjennomføre prosjektene gjennom et godt samspill mellom alle interessenter i en byggeprosess. 
Å skape et felles eierskap tidlig i prosjekt bygger opp under en god samspillprossess fra første skisseutkast til ferdig bygg.
Arkiplan i dag
Vi er et ambisiøst miljø med mye faglig erfaring og stort pågangsmot. Arkiplans medarbeidere er kreative og løsningsorienterte arkitekter. Vi utvikler oss kontinuerlig gjennom bred prosjekterfaring, interne og eksterne kurs og studieturer. Vi har et trivelig og åpent fagmiljø i et åpent kontorlandskap. 
Aldersforskjellen mellom eldste og yngste medarbeider er over 40 år. Dette gir oss anledning til å se både den faglige og den samfunnsmessige utviklingen i et langt perspektiv og med forskjellige innfallsvinkler.
Vi ønsker å ivareta alle typer oppgaver – fra byplanlegging, utredningsoppgaver, regulerings- og bebyggelsesplaner til store og små byggeprosjekt, innredning og andre designoppdrag.
Arkiplan har i de senere år hatt spesielt fokus på undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg samt antikvarisk rehabilitering  med universell utforming og energibruk som fokusområder.

_mg_5452.jpg

_mg_5471.jpg

_mg_5509.jpg
Arkiplans kompetanse og godkjenninger
Arkiplan tilbyr arkitektfaglig prosjektering og prosjektledelse. Som en del av Asplan Viak kan vi tilby komplett bygningsprosjektering og alle former for planlegging, som små og store  reguleringsoppdrag og bebyggelsesplaner, trafikkanalyser, energianalyser og så videre. 
Vi bruker ArchiCAD som tegneverktøy og har bred kompetanse innenfor BIM (Building Intelligent Modell) og IFC-utveksling av digital informasjon. Arkiplan tilbyr også energiberegninger (SIMIEN) og bygningskalkyler (CALCUS) samt komplette bygningsbesrkrivelser (NS3420/Gprog).
Asplan Viak/Arkiplan er sentralt godkjent som SØK, PRO og KPR for prosjektering i tiltaksklasse 3 for de fleste fagområder, arkitektene har kompetanse som gir oss godkjenning for bl.a “Bygninger og installasjoner”, og “Anlegg, konstruksjoner og installasjoner”. 
Arkiplans kvalitetssystem er i kontinuerlig revisjon og er basert på kravene i NS-EN ISO 9001.
Arkiplans historie
Arkiplan ble stiftet i 1967, og er med det et av Trondheims eldste arkitetktkontor. Kontoret er tuftet på de store boligprosjektene som ble bygd på Kolstad, Flatåsen og Heimdalsmyra på 1970 og -80-tallet. Parallellt med at kontoret tegnet store boligprosjekter ble prosjektporteføljen utvidet med skoler og barnehager samt helse- og omsorgsbygg.

dscn35021.jpg
Abels_gate. 7, 7490 Trondheim   |   Tlf.: 417 99 417   |   firmapost@arkiplan.no