Strindheim skole
Prosjektet omfatter 2600 m2 nybygg samt ca. 4000 m2 ombygging av eksisterende skolebygg. Nybygd areal er fordelt på to ulike bygg; ett i hver ende av eksisterende skolebygg lang Bromstadveien. Eksisterende bygning langs Bromstadveien var i utgangspunktet en tradisjonell, én-sidig korridorskole. Et nyere tilbygg mot skolegården ble oppført i forbindelse med ”6-årsreformen” på 90-tallet. Skolen er planlagt for 1.-7. klassetrinn med tre paralleller. Arealene for hvert klassetrinn er organisert som åpne romløsninger omkring sentrale fellesarealer. Det er lagt vekt på å skape et mangfoldig og fleksibelt skolemiljø, med en rekke rom og arealer av ulik karakter og størrelse. Som et motvekt til dette er det innført lange, rettlinjede sikt- og ganglinjer som vil lette orienteringen. Forhåpentligvis vil nettopp denne kombinasjonen av fast struktur og romlig rikdom inspirere elever og lærere til å ta i bruk skolen på stadig nye måter i årene som kommer. Bibliotek, personalrom og lærerarbeidsplasser ligger sentralt i anlegget og binder sammen ny og eksisterende bygningsmasse mot sør. Nybygg mot nord inneholder bl.a. gymsal og helsestasjon.


Informasjon
Byggeår: 2003-04
Areal: 4000 m2 nybygg, 2700 m2 ombygging
Byggherre: Trondheim kommune
eksterior_21.jpgeksterior_3.jpgeksterior_4.jpginterior_2.jpginterior_5.jpginterior_4.jpginterior_7.jpginterior_1.jpg
Vis prosjekter fra

 1. Vis alle
 2. Antikvarisk rehabilitering
 3. Barnehager
 4. Bolig
 5. Helse og omsorg
 6. Kultur
 7. Næring
 8. Regulering
 9. Regulering - byutvikling
 10. Rehabilitering
 11. Skole
 12. Undervisning
 1. Lenangen Skole
 2. Trondheim Stasjonssenter
 3. Ilsvika barnehage
 4. Børsa barneskole
 5. Selliåsen boligområde
 6. Singsås Barnehage
 7. Aune barneskole
 8. Namdalseid Flerbrukshall
 9. Stjørdalshallen
 10. Meråker videregående skole
 11. Soknedal skole
 12. Olderskog skole
 13. Ole Vig videregående skole
 14. Levanger videregående skole
 15. Singsås skole
 16. Midtre Gauldal skoleutredning
 17. Strindheim skole
 1. BUP-skolen, Levanger
 2. Guldbergaunet friidrettsareana
 3. Biovarmeanlegg
 4. Domstolsadministrasjonen
 5. Lund Østre B12
 6. Selsbakkveien 3 og 5
 7. Hammersborg BL
 8. Naust på Lade
 9. Vegmesterstien 1
 10. Søndre Flatås BL
 11. Starrmyra BL
 12. Elistranda
 13. Tyrs veg, Ørland
 14. Nidaros DPS, konkurranse
 15. Lundebroen omsorgsboliger
 16. Trondhjems Hospital - Pleiefløy
 17. Trondhjems hospital
 1. Munkegata 2,4 og 6
 2. Stiftsgården
 3. Tronka
 4. Munkholmen
 5. Kystadåsen barnehage
 6. Tonstad barnehage
 7. Regulering Tonstadbrinken
 8. Regulering Brekstad gård
 9. Reguleringsplan Brekstad
 10. Regulering Tinden
 11. Regulering Hovde gård
 12. Regulering Industriveien
 13. Regulering Hårberg skole
 14. Steinkjersannan
 15. Hommelvik sentrum
Abels gate. 9, 7030 Trondheim   |   Tlf.: 417 99 417   |   trondheim@asplanviak.no