665_hovedprinsipp.jpgHommelvik sentrum - 2007brekstad_gard_v.jpgRegulering Brekstad gård - 2010726_oversiktskart.jpgRegulering Hovde gård - 2008harberg.jpgRegulering Hårberg skole - 2009
a10_industri.jpgRegulering Industriveien - 2010724_oversiktsplan.jpgRegulering Tinden - 2008406.jpgRegulering Tonstadbrinken - 2005a_001_plankart.jpgReguleringsplan Brekstad - 2008
selliasen_940_vinterperspektiv_smal.jpgSelliåsen boligområde - 2012663_ovenfra.jpgSteinkjersannan - 2007712_illustrasjon_94072.jpgTyrs veg, Ørland - 2008
Abels_gate. 7, 7490 Trondheim   |   Tlf.: 417 99 417   |   firmapost@arkiplan.no